ورود به سیستم جهت مشاهده نامه ها یا ارسال نامه جدید    
تنظیمات لازم برای استفاده از ایمیل در نرم افزار outlook   ایمیل هایی که به میل دانشگاه میآید را به آدرس دیگر من ارسال میکند  
       
تذکر!  : در صورتی که در هنگام وارد کردن رمز بیش از ۳ بار رمز را اشتباه وارد نمایید ٬ دسترسی شما به سرور به مدت ۱۰ دقیقه مسدود خواهد شد  
       
توجه !  : جهت جلوگیری از گسترش ویروس های کامپیوتری  ارسال  و دریافت فایل با پسوندهای ذیل  امکان پذیر نمی باشد  

exe - com - dll - pif - scr - vbs - ade - adp - app - bat - chm - cmd - cpl - crt - emf - fxp - grp - hlp - hta - inf - ins - isp - js - jse - lnk - mdt - mdz - msc - msi - msp - mst - ops - pcd - pif - prg - reg - scr - sct - shb - shs - vbe - wmf - wsc - wsf - wsh - ani - cur - ico

 
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین